Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

Ο ατομισμός μας κυριαρχεί στις καρδιές μαςΤου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς Καλλίνικου

«…Ο Κύριος είπε κάποτε σαφώς πως δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε δύο Κυρίους, και στο Θεό και στο μαμμωνά. Ο πιστός χριστιανός δε δικαιολογείται να ζει στην πράξη τον υλισμό, όπως τον ζουν οι θρησκευτικά αδιάφοροι. Ο χριστιανισμός δεν είναι μονάχα πίστη αληθινή, αλλά και ορθός τρόπος ζωής. Ένας χριστιανός δεν μπορεί να ζει υλιστικά, όπως ζει ένας ξένος προς την πίστη. Η μεγάλη ζωή, οι άφθονες ανέσεις, η απόλαυση των πάντων, η δίψα για περισσότερο χρήμα, η πολλή ευμάρεια, η πολλή καλοπέραση, ο άκρατος ευδαιμονισμός, είναι τελείως αντίθετα προς το χριστιανικό τρόπο ζωής. Είναι δουλειά στον μαμμωνά και όχι στον Χριστό. Είναι απάρνηση του Χριστού και ένταξη στη μερίδα των ανθρώπων που ζουν μονάχα για την τσέπη τους και το σαρκίο τους.

Συμβιβασμός αυτών των δύο αντιθέτων πραγμάτων δεν είναι νοητός. Ο χριστιανικός τρόπος ζωής δεν είναι βέβαια άρνηση της ζωής, δεν είναι απάρνηση των θεμιτών απολαύσεων, των νομίμων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της λελογισμένης απολαύσεως των επιγείων αγαθών. Ο χριστιανικός τρόπος ζωής είναι άρνηση των καταχρήσεων, της υπερβολής, της θεοποιήσεως του χρήματος και των επίγειων αγαθών. Έχουμε δικαίωμα να απολαμβάνουμε τα επίγεια αγαθά, δεν έχουμε το δικαίωμα να αποτελούν τα επίγεια αγαθά το κέντρο της ζωής μας. Στον πιστό χριστιανό υπάρχει μέσα του μια ιεράρχηση των αγαθών. Πρώτα ενδιαφέρεται και φροντίζει για την κατάκτηση των επουρανίων αγαθών και μετά για τη θεμιτή απόλαυση των επιγείων αγαθών. Πρώτα φροντίζει για την αθάνατη ψυχή του και μετά για το θνητό του σώμα.Πρώτα φροντίζει για το χορτασμό της ψυχής του από την παρουσία του Θεού και μετά για το λελογισμένο χορτασμό της κοιλιάς του εκ των επιγείων αγαθών. Πρώτα φροντίζει να ευαρεστήσει το Θεό και μετά κοιτάζει όλα τα άλλα απαραίτητα στοιχεία της ζωής…Ας ερευνήσουμε όλοι την καρδιά μας, ας κάνουμε αυτοκριτική του τρόπου ζωής μας, και αν θέλουμε να είμεθα σωστοί χριστιανοί, δεν πρέπει να υποδουλωθούμε στο πνεύμα του ευδαιμονισμού της σημερινής εποχής και να γίνουμε υλιστές στην πράξη και αρνητές του ορθόδοξου χριστιανικού βιώματος, που έχει σαν σύνθημα την «αυτάρκεια μετ’ εγκρατείας».


Απόσπασμα από κείμενο του Σεβασμιωτάτου που δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία με τίτλο: Ο ατομικισμός μας κυριαρχεί στις καρδιές μας τον Ιουνιος του 2001.

Επιμέλεια: Κώστας Ζουρδός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου