Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

"Μαθητεία σε σύγχρονους άγιους γέροντες"...το νέο βιβλίο του π. Γεώργιου Δορμπαράκη

 
Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο τῶν εκδόσεων "ἀκολουθεῖν", του π. Γεωργίου Δορμπαράκη σε δεύτερη βελτιωμένη και ἐπαυξημένη ἔκδοση (σελ. 382). Ένα αξιόλογο βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί για την πνευματική οικοδομή που θα προσφέρει.

 
Παραθέτουμε παρακάτω τόν Πρόλογο τῆς β΄ ἔκδοσης καί τά Περιεχόμενα.
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ
Προβαίνουμε σέ δεύτερη ἔκδοση τοῦ βιβλίου μας «Μαθητεία σέ σύγχρονους ἅγιους Γέροντες» γιά δύο λόγους: Πρῶτον, γιατί ἡ πρώτη ἔκδοση ἐξαντλήθηκε καί εἶναι δύσκολη πιά ἡ δυνατότητα ἀνεύρεσης τοῦ βιβλίου· δεύτερον, γιατί μετά ἀπό εἰκοσαετία περίπου παρέλευσης ἀπό τήν πρώτη ἔκδοση ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη ὄχι μόνο διευκρίνησης ὁρισμένων σημείων από κάποια κείμενα, ἀλλά καί προσθήκης μέ νέα θέματα, ἰδίως γιά τόν ὅσιο πιά Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, τόν ἅγιο Γέροντα Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη, τόν ἅγιο Γέροντα Σωφρόνιο τοῦ Ἔσσεξ καί τήν ἁγία Γερόντισσα Γαβριηλία (Παπαγιάννη), καθώς καί ἕνα γενικό γιά τούς τρεῖς ἐπισήμως ἐνταχθέντες στό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη, Παΐσιο τόν ἁγιορείτη καί Ἰάκωβο τόν Εὐβοέα.
Πιστεύουμε ὅτι ἡ δεύτερη αὐτή ἔκδοση, βελτιωμένη καί ἐπαυξημένη, θά καλύψει τήν ἀγοραστική ζήτηση, κυρίως ὅμως θά δώσει καί πάλι τήν ἀφορμή σέ ἐν Χριστῷ ἀδελφούς νά ἔλθουν σέ ἐπαφή μέ καίρια καί κρίσιμα πιστεύουμε θέματα τῆς ἐν Χριστῷ πίστης καί ζωῆς, τά ὁποῖα προσφέρονται μέ ἁπλό τρόπο καί προκαλοῦν ἴσως τόν πιό ἀπαιτητικό ἀναγνώστη νά ἀναζητήσει τίς ἴδιες τίς πηγές τῆς πίστης μας, τήν Ἁγία Γραφή δηλαδή καί τήν Πατερική Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.
Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι τά κείμενα στήν πρώτη καταγραφή τους ἀπετέλεσαν ἕνα εἶδος μικρῆς καί συνοπτικῆς κατήχησης, μέ τήν ἔννοια ὄχι ἀσφαλῶς μιᾶς ἀποκρουστικῆς καί ξένης τελικά πρός τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου προσφορᾶς γνώσεων, ἀλλά τῆς αὔρας τῆς ζωντανῆς πίστης, πού κατανύσσει τήν καρδιά καί ἀναζωογονεῖ τόν ἄνθρωπο, φέρνοντάς τον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Καί τό λέμε αὐτό, ὄχι γιατί ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στίς δικές μας καταγραφές, ἀλλά γιατί ἐμπιστευόμαστε ἐκείνους πού ἐμπειρικά γνώρισαν τόν Κύριο, σάν τούς συγχρόνους ὁσίους Γέροντες, ἀναγνωρισμένους ἐπισήμως ἤ ὄχι ἀπό τήν Ἐκκλησία. Τά λόγια καί ἡ πράξη ἐκείνων ἀποτελοῦν τήν προτεραιότητά μας, γι’ αὐτό καί ὅ,τι γράψαμε συνιστοῦν σχολιασμό στή δική τους ἐμπειρία καί μαρτυρία γιά τόν Θεό.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Α
 
1. Ἡ πίστη στόν Θεό (α)
2. Ἡ πίστη στόν Θεό (β): ὁ χρωματισμός τῆς ζωῆς μας
3. Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στή ζωή μας
4. Ἡ παρουσία τῶν ἁγίων στή ζωή μας
5. Πῶς πρέπει νά βλέπουμε τόν Χριστό
6. Νά κατανοήσουμε τό θαῦμα
7. Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς
8. Οἱ αἱρέσεις καί ἡ ἀντιμετώπισή τους
9. Ἡ κόλαση καί ὁ παράδεισος
10. Ὁ ναός στή ζωή μας
11. Ἡ Θεία Λειτουργία
12. Τό μυστήριο τῆς μετανοίας
Β
 
1. Ἡ φύση καί ὁ ἄνθρωπος
2. Ἡ βλασφημία καί ἡ ἀντιμετώπισή της
3. Οἱ ἐκτρώσεις
4. Ἡ σχέση τῶν δύο φύλων
5. Ἡ κακή ἐπίδραση τῆς τηλεόρασης
6. Περί ἐλευθερίας
Γ
(α)
1. Τρεῖς ὅσιοι Γέροντες τῆς ἐποχῆς μας (Πορφύριος, Παΐσιος, Ἰάκωβος)
2. Γιά τόν ὅσιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη
3. Γιά τόν ἅγιο Γέροντα Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη
4. Γιά τόν ἅγιο Γέροντα Σωφρόνιο τοῦ Ἔσσεξ
5. Γιά τήν ἁγία Γερόντισσα Γαβριηλία
 
(β)
1. Εὐχές καί χρόνος
2. Τί εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία
3. Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου
4. Πασχαλινό
5. Μία γνωριμία μέ τόν ἅγιο τοῦ 20οῦ αἰ. Νεκτάριο Πενταπόλεως
6. Ἀφιέρωμα στόν ὅσιο Μέγα Ἀντώνιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου