Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Ο ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

1Του Αρχιμανδρίτη Γεράσιμου Φραγκουλάκη
Αννόβερο Γερμανίας


Σήμερα άγει τα ονομαστήριά του ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Ο Πατριάρχης του Γένους. Ο Πατριάρχης μας.
Οι ευχές μας προς την Παναγιότητά του εκπηγάζουν από τα βάθη της καρδιάς μας και κατευθύνονται ως προσευχή προς τον Άγιο Τριαδικό Θεό, για να διατηρεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας ακμαίο και δυνατό στο τιμόνι της υπ’ ουρανόν Ορθοδοξίας, της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.
Ως ελάχιστο αφιέρωμα στον Παναγιώτατο με την ευκαιρία της ονομαστικής του εορτής, ας σιωπήσω εγώ και ας αφήσω τον ίδιο να μας μιλήσει ως 14χρονο παιδί, μέσα από μια έκθεσή του που ως μαθητής της Δ΄ τάξης του Γυμνασιακού Τμήματος, στη Σχολή της έννοιας και της αγάπης του, την Θεολογική Σχολή της Χάλκης έγραψε κατά το σχολικό έτος 1954-1955, με τον τίτλο «Τα σημερινά καθήκοντα ενός μέλλοντος κληρικού».


Μέσα από την έκθεσή του αυτή ο μικρός Δημήτριος Αρχοντώνης δίνει τα πρώτα δείγματα, για το πώς θα είναι ως κληρικός. Τις αρετές που περιγράφει φρόντισε να τις καλλιεργήσει στο έπακρον, αλλά και να αποκτήσει και άλλες τέτοιες, που να αναγάγουν την προσωπικότητα του σε κόσμημα ακριβό του Μαρτυρικού Οικουμενικού Θρόνου.

Λέει λοιπόν: «Η ανθρωπότης, η οποία πλέει μέσα εις το πέλαγος του υλισμού, διά να σωθή έχει ανάγκην καθοδηγήσεως υπό μορφωμένων και αφοσιωμένων εις το καθήκον των κληρικών. Οι άνθρωποι ούτοι,οι οποίοι έχουν αφιερώσει τον εαυτόν των εις την διακονίαν του Θεού, δύνανται, με την βοήθειαν Αυτού, να σώσουν πολλούς από την καταστροφήν, να οδηγήσουν εις την σωτηρίαν εκείνους, οι οποίοι κινδυνεύουν να καταποντισθούν εις το πέλαγος της αμαρτίας∙ αρκεί να είναι αφωσιωμένοι εις Αυτόν και να εκτελούν με αυταπάρνησιν και αυτοθυσίαν την υψηλήν αποστολήν των.

Και τώρα θα προσπαθήσωμεν να εξετάσωμεν τα σπουδαία καθήκοντα ενός μέλλοντος Λευΐτου. Έκαστος μέλλων κληρικός ως πρώτιστον καθήκον έχει να συμπεριφέρηται Χριστιανικώς, εκτελών όλας τας εντολάς του Θεού. Να είναι φιλάνθρωπος, τίμιος, ευσεβής∙ να προσπαθή να ομοιάση προς τον Τελώνην και τον καλόν Σαμαρείτην και όχι προς τον Φαρισαίον, ούτε προς τον Λευΐτην εκείνον, ο οποίος παρήλθεν αμέριμνος από την πλευράν του ομοθρήσκου του πληγωμένου. Να είναι συνετός και εγκρατής∙ να προσπαθή να διατηρήση την αγνότητα της ψυχής του μέχρι θανάτου.
Διά των συμβουλών και του καλού του παραδείγματος να οδηγή πολλούς παρεκτρεπομένους εις την ευθείαν οδόν της αρετής. Πρέπει να τρέφη αγάπην χριστιανικήν προς όλους τους συνανθρώπους του και ιδιαιτέρως προς τους εχθρούς του∙ να λατρεύη τον μόνον αληθινόν Θεόν και να είναι ευσεβής απέναντί Του. Να εκκλησιάζεται τακτικότατα διά να τον μιμηθούν και άλλοι. Να σέβηται και να εκτιμά τους μεγαλυτέρους του, να αγαπά και να προστατεύη τους μικροτέρους του. Να μελετά την Αγίαν Γραφήν. Οφείλει να προστατεύη την θρησκείαν του από τους εχθρούς της και με κίνδυνον της ζωής του ακόμα. Άλλωστε η ζωή του είναι αφιερωμένη εις τον Θεόν.

Έχω αποφασίσει και προσπαθώ να εκτελώ όλα τα παραπάνω, επειδή είμαι κι εγώ εις εκ των μελλόντων λειτουργών του Υψίστου».

Από το βιβλίο « Ότε ήμην παιδίον» (Εκδόσεις Καστανιώτη)

1

Με πολύ σεβασμό και αγάπη ευχόμαστε να αξιωθεί ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαίος σύντομα να εορτάσει τα ονομαστήριά του στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης, εν λειτουργία ούσης αυτής.

fanarion.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου