Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον Πειραιά…22 Μαΐου 1999…

                                                             
      Β! ΜΕΡΟΣ

Μετά την προσφώνηση του Δημάρχου Πειραιά Χρήστου Αγραπίδη, ακολούθησε ο εκπρόσωπος της Φοιτητικής Εκκλησιαστικής Δράσης της Μητροπόλεως Πειραιώς κ. Σπύρος Τσιμούρης, εκ μέρους της Πειραϊκής νεολαίας , ο οποίος καλωσορίζοντας τον Παναγιότατο είπε χαρακτηριστικά: « Παναγιώτατε, με αισθήματα ευλάβειας, βαθιάς συγκίνησης και μεγάλης χαράς, εμείς η νεολαία της Πειραϊκής Εκκλησίας, συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις υποδοχής της Παναγιότητας σας στην πόλη μας. Η σεπτή σας παρουσία ανάμεσα μας, αποτελεί τιμή και ευλογία, ιδιαιτέρως για εμάς τους νέους οι οποίοι αγωνιζόμαστε υπό την καθοδήγηση του πνευματικού μας πατέρα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Καλλινίκου. Στο πρόσωπο σας Παναγιώτατε, αναγνωρίζουμε τον γνήσιο εκφραστή της σταυρωμένης ελληνορθόδοξης παράδοσης μας. Στους όνους σας φέρετε το βαρύ φορτίο της βυζαντινής παράδοσης και κληρονομιάς. Φορτίο γεμάτο δόξα, μα και πόνο. Πόνο όμως που δεν απογοητεύει, γεμάτο ελπίδα, που δίνει ομορφιά και αξία σε αυτούς που επάξια φέρουν τον σταυρό της υπερχιλιόχρονης παρακαταθήκης μας. Είσθε για μας θεματοφύλακας της πίστης και του έθνους μας.. σύμβολο ενότητας αδιάσπαστης. Μιάς ενότητας τόσο απαραίτητης, όσο ποτέ άλλοτε, σε μια εποχή που όλα πέφτουν και φαίνεται πλέον ξεκάθαρα το ήθος της Νέας Τάξης Πραγμάτων».
Ο κ. Τσιμούρης κατέληξε λέγοντας: « Εμείς η σύγχρονη νεολαία, εξαπατημένη πολλές φορές από ψεύτικα οράματα και ιδανικά προσβλέπουμε σε εσάς ως στύλον πυρός όπως οι ισραηλίτες σε εκείνον και την νεφέλη που τους οδήγησε από την έρημο στη γη της επαγγελίας, για να βαδίζουμε σταθερά και με βεβαιότητα την οδό του Κυρίου, την πορείας με Εκείνον προς Εκείνον. Παναγιώτατε, ζητώντας τις ευχές και τις πατριαρχικές σας ευλογίες, σας παρακαλούμε να δεχτείτε αυτά τα λουλούδια ως ελάχιστο, συμβολικό, πλην όμως καρδιακό, δείγμα αφοσίωσης και τιμής στο πρόσωπο σας».Τέλος στην αντιφώνηση του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ Βαρθολομαίος είπε τα ακόλουθα: « Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριε Χριστόδουλε, Ιερώτατε Μητροπολίτα Πειραιώς και ποιμενάρχα της θεοσώστου ταύτης Επαρχίας κύριε Καλλίνικε, Εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά. Από της νήσου Αιγίνης προερχόμενοι μετά πολλής χαράς και της συγκινήσεως εισήλθομεν εις την πολυάνθρωπον πόλιν του Πειραιώς, πολλήν εις πολλούς παρέχουσαν εργασίαν, ασφάλειαν και ανάπαυσιν. Κομίζομεν εις υμάς, Ιερώτατε αδελφέ και κύριε Δήμαρχε, εις τα έντιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους συνεργάτας αμφοτέρων υμών, τον φίλον Πειραϊκόν κλήρον και λαόν και εις όλην την πόλιν του Πειραιώς ευλογίαν πνευματικήν από της προσκυνηματικής ημών επισκέψεως εις τον εν Αιγίνη Άγιον Νεκτάριον, έτι δε τον χαιρετισμόν της ομογένειας από της ημετέρας Πόλεως Κωνσταντίνου του Μεγάλου και την ευλογίαν της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, απονέμοντες αμά πάσιν υμίν την πατρικήν υμών ευχήν και Πατριαρχικήν ευλογίαν. Ευχαριστούμεν  άπαντας δια την θερμήν υποδοχήν και τας εκδηλώσεις σεβασμού και τιμής, ανταποδίδοντες δε από μέσης καρδίας ασπασμόν εν Χριστώ, δεόμεθα του δωρεοδότου Θεού, όπως προστατεύη την πόλιν υμών και τους εν αυτή και συντρέχη το δυσχερές έργον εκάστου υμών.  Χαίρομεν επί τη καλή πληροφορία, ότι εις την πόλιν ταύτην υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ του Δήμου και του ασκούντος την πνευματικήν εν τη πόλει ποιμαντορίαν αγαπητού εν Χριστώ αδελφού Ιερωτάτου  Μητροπολίτου Πειραιώς κυρίου Καλλινίκου, το πρόσωπον, οι πολυσχιδείς ακάματοι αγώνες και το εν γένει πνευματικόν και κοινωνικόν έργον του οποίου τυγχάνουν ευφήμως γνωστά και λίαν προσφιλή εις ημάς και την όλην Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Είμεθα βέβαιοι ότι η Τοπική Αυτοδιοίκησις, εν αγαστή συνεργασία μετά των ενταύθα αρχών, υπηρεσιών και συλλογικών φορέων, προάγει την πόλιν και διακονεί αποτελεσματικώς τους πολίτας αυτής, προς τους οποίους απευθύνομεν και πάλιν ασπασμόν αγάπης και τιμής μετ’ ευχών πατρικών».


Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος κατέληξε στον χαιρετισμό του λέγοντας: « Η Πόλις του Πειραιώς έχει την ωραίαν ιδιαιτερότητα να παρέχη λιμένα προσορμίσεως και αναχορίσεως δια τας πολυαρίθμους νήσους της Ελλάδας, ταυτοχρόνος δε τον πρώτον διαμετακομιστικόν λιμένα αυτής, και εν ταύτω τον νοσταλγικόν λιμένα της εις την πατρίδα επανόδου και της γαλήνης πολυάριθμων ναυτιλλομένων. Εύχεται και δι’ ημών η Εκκλησία πάντοτε και τώρα υπέρ των εν θαλάσση καλώς πλεόντων και συνοδεύει αυτούς δια των πρεσβειών του Αγίου Νικολάου, του προστάτου αυτών. Ευχαριστούντες και πάλιν δια την αγάπην σας απονέμουμεν εις όλους σας την πατρικήν ημών ευχήν και Πατριαρχικήν ευλογίαν, ευχόμενοι όπως συνεχίσητε εργαζόμενοι και συνεργαζόμενοι οι πάντες εις την κοινήν διακονίαν υπέρ του αξίου πάσης στοργής και διακονίας προσφιλεστάτου λαού του Πειραιώς και του πλήθους των ανθρώπων, ημετέρων και ξένων, οίτινες διέρχονται δια της πόλεως υμών. Η χάρις, η αγάπη, η προστασία και το έλεος του Πανάγαθου Θεού είθε να είναι μαζί σας. Αμήν».


Μετά το τέλος του χαιρετισμού ο Παναγιώτατος εισήλθε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου προσκύνησε, ενώ ο Πειραϊκός λαός τον επευφημούσε μέσα σε μοναδική για ην πόλη ευλογημένη ατμόσφαιρά!

Συνεχίζεται…

Κώστας Ζουρδός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου