Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

Γονείς & ΠΑΙΔΙΑ «...κάπου θά συναντηθοῦμε!»

π. Ἀντωνίου Καλλιγέρη
῾Η πορεία τῶν γονέων καί τῶν παιδιῶν, εἶναι ὄντως τόσο διαφορετική μεταξύ τους ὥστε νά φαίνεται ὅτι εἶναι ἀσύμπτωτη;
῾Η συζυγική σχέση εἶναι τόσο εὐάλωτη

ὅσο παρουσιάζεται; 

῾Υπάρχει ἐλπίδα συνάντησης;

Τά κείμενα τοῦ βιβλίου γεννήθηκαν κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση ἀνάμεικτων συναισθημάτων· ὅπως τῆς διαμαρτυρίας, τῆς συνοδοιπορίας, τοῦ θυμοῦ ἀλλά καί τοῦ σεβασμοῦ, τῆς ἀδικίας καί τῆς συμπαράστασης. Εἶναι πολύ δύσκολο νά ἀποδεχθοῦμε ὡς φυσιολογική ἐξέλιξη ἤ (ἀκόμα χειρότερα) ὡς κατάκτηση, καταστάσεις πού ἀπαξιώνουν τόν ἄνθρωπο καί τόν μετατρέπουν σέ ἕνα πανέξυπνο πολυμηχάνημα καί ταυτόχρονα νά μᾶς ζητεῖται νά συμβιβαστοῦμε μέ αὐτές στό ὄνομα μίας ἀόριστης ἀποδοχῆς...

Οἱ διαφορετικοί ὁδοδεῖκτες, τοῦ ἐξωφύλλου, ὑπογραμμίζουν τίς διαφορετικές πορεῖες, τίς διαφορετικές κατευθύνσεις πού πολύ συχνά ἀκολουθοῦν γονεῖς καί παιδιά. Δέν προδικάζουν ὅμως τό ἀποτέλεσμα...


Από το βιβλίο «ΓΟΝΕΙΣ - ΠΑΙΔΙΑ "κάπου θά συναντηθοῦμε!"»τοῦ π. Ἀντωνίου Καλλιγέρη
που κυκλοφορείται από τις εκδόσεις «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου