Τρίτη 5 Ιουνίου 2018

Πρότυπο πρόγραμμα διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας με Η/Υ….5 Ιουνίου 1993…Ένα νέο, πρότυπο και πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, για μαθητές Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού, εφαρμόστηκε δοκιμαστικά και πειραματικά στο μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Πυλών Καρπάθου. Επικεφαλής του προγράμματος είναι ειδικοί επιστήμονες εκπαιδευτικοί, Γλωσσολόγοι και Μηχανικοί Πληροφορικής, όπως ο καθηγητής του Ε.Μ.Π. κ. Γιώργος Καραγιάννης και ο καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Επιστημονική ομάδα εγκατέστησε στο σχολείο δύο σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και για μια βδομάδα παρακολούθησε τη διδασκαλία και την συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα, η οποία ήτα ιδιαίτερα ζωντανή, ενθουσιώδης και αποδοτική. Στο πλαίσιο του προγράμματος οργανώθηκε ενημερωτική ημερίδα από το Δημοτικό Σχολείο, για τους δασκάλους και τους γονείς του νησιού, όπου είχαν από κοντά την ευκαιρία να δουν από κοντά την λειτουργία του προγράμματος, να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα και να εκφράσουν τις απορίες και τους προβληματισμούς τους. Στόχος είναι να γίνει η Κάρπαθος ένα νησί-«πιλότος» του δοκιμαστικού αυτού προγράμματος και πρότυπος χώρος εκπαιδεύσεως.

Κώστας Ζουρδός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου