Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Πότε θά διδαχθοῦν τά παιδιά μας τήν ἀλήθεια;

 
Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
Ἕλληνας διανοούμενος, τόν ὁποῖο ἰδιαίτερα ἐκτιμῶ, θεωρῶ ὅτι περιέπεσε σέ ἀτόπημα. Βρῆκε τήν ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς ... γιά νά τά ψάλει στούς Ἕλληνες. Ἀνθρώπινον τό πλανᾶσθαι. Φιλικά θά ἤθελα νά τοῦ ἀπευθύνω δύο λόγια.
Α’ Γενικά.
- Μία ἐθνική ἑορτή, πού ἀναφέρεται σέ ἀπελευθέρωση μετά ἀπό δουλεία 400 ἐτῶν, τήν βιώνουμε μόνο νοητικά σάν μία ἁπλή ἀλγεβρική ἐξίσωση ἤ πλημμυρισμένη ἀπό ἔντονα συναισθήματα; Σέ ἕνα ἐπικήδειο λόγο, ἐκτός ἀπό τά προτερήματα τοῦ θανόντος ἀραδιάζουμε καί ὅλα τά μειονεκτήματά του; Τό λεγόμενο timing καί ἡ διάκριση σέ αὐτές τίς λεπτές συμπεριφορές τῶν ἀνθρώπων ἀναφέρεται.
- Ὅλοι διατεινόμαστε ὅτι λέμε τήν ἀλήθεια ἀλλά τίς περισσότερες φορές ἀποκρύπτουμε τήν ἄλλη μισή! Ἐάν τώρα φιλοσοφήσουμε καί ἐπ’ αὐτοῦ, θά παραδεχθοῦμε, ὅτι ἡ ἀλήθεια στήν ἐξιστόρηση τῆς συμπεριφορᾶς δύο λαῶν δέν ἐξισορροπεῖται ὅπως τά σταθμά στόν ζυγό. Περισσότερη ἀλήθεια ἐκφράζει ὁ σκλάβος ἀπό τόν κατακτητή, ὁ φτωχός ἀπό τόν πλούσιο, ὁ ἀσθενής ἀπό τόν ὑγιῆ. Περισσότερο πατριωτισμό ἀπό τόν ἐλεύθερο καί τόν δυνάστη ἐκφράζει ὁ ραγιᾶς πού ἔχει μείνει τελείως ἀμόρφωτος, ρακένδυτος, ἀνέστιος, κυνηγημένος καί ἄς ἔχει «φαγωμάρα» μέ τόν ὁμοεθνῆ του καί ἄς ἀλλαξοπιστεῖ προσωρινά. Περισσότερη ἀλήθεια ἐκφράζει πολλές φορές μία τυπική ἀποκήρυξη, γιά νά μείνει μυστική ἡ προετοιμασία μιᾶς ἐπανάστασης παρά μία προβοκατόρικη ἔκφραση συμπάθειας.
- Ὑπάρχουν περιπτώσεις κατά τίς ὁποῖες ἡ ἀλήθεια δέν γίνεται ἄμεσα καί καθ’ ὁλοκληρίαν ἀποδεκτή. Ἔτσι ἁπλά καί ἀπερίσκεπτα θά τήν ἀνακοινώσεις στόν ἑτοιμοθάνατο ἀσθενή, στό νόθο παιδί, στό υἱοθετημένο, στόν ὑποψήφιο ναυαγό;

Β’ Ειδικά
- Ἐάν δέν ἦταν ἡ ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου δέν θά ἀπελευθερωνόμαστε.
Λάθος. Ἡ ναυμαχία ἔδρασε καταλυτικά ἀλλά δέν ἦταν ἡ μοναδική αἰτία τῆς ἀπελευθέρωσης. Ἀλλοίμονο! Χωρίς αὐτήν δέν θά συνέχιζαν οἱ Ἕλληνες τόν ἀγώνα;
- Τό κίνημα ἄρχισε ἀπό ἁπλούς ἐμπόρους.
Ἀλήθεια; Ἡ Φιλική Ἑταιρεία προετοίμασε καί συστηματοποίσε τόν ἀγώνα. Ποιοί ὅμως ἔπεσαν στά πεδία τῶν μαχῶν;
- Κατ’ εὐφημοσμόν βαπτίσθηκε ἐπανάσταση. Οἱ Ἕλληνες «τρώγονταν» μεταξύ τους.
Μιλᾶμε σοβαρά; Ἔχει ποτέ ἀπελευθερωθεῖ λαός μετά ἀπό τεσσάρων αἰώνων σκλαβιά μέ μόνο προσόν του τή φαγωμάρα; Καί ὁ Τοῦρκος γιατί τούς ἔσφαζε; Τόν ἐνοχλοῦσε πού μαλλώνανε;
- Στίγμα τῆς Ἐπανάστασης ἡ σφαγή κατά τήν ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς.
Ἀποδεκτό. Ἀλλά ποιοί παρασύρθηκαν σέ αὐτήν τήν ἀποτρόπαιη σφαγή; Ἐκεῖνοι πού ἐσφάζοντο ἐπί αἰῶνες.
- Τόν ἀγώνα τόν ἔκαναν κυρίως Ἀλβανοί.
Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά τό θεωρήσω ἀπερισκεψία. Ἀρβανίτες ἦταν οἱ πλεῖστοι καί ὄχι Ἀλβανοί. Κάτοικοι δηλαδή τῆς Νότιας Ἀλβανίας (Βορείου Ἠπείρου), νότια τῆς πόλης Ἄλβανον, φυλές μέ ἑλληνική συνείδηση.
Ἐρώτημα.
Οἱ οἰκογενειακές φωτογραφίες πού τυχόν ἔχει πρός κοινήν θέα στό σπίτι του ὁ ἀρθρογράφος εἶναι ἐπιλεγμένες ἀπό περιστατικά ὡραίων ἀναμνήσεων ἤ εἶναι μεῖγμα καί ἀπό ἄλλες πού ἀνακαλοῦν μνῆμες ντροπῆς καί ταπείνωσης;
 
ΠΗΓΗ:ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου