Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

"Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή", ένα νέο σημαντικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα

 

Ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας με τίτλο: «Θρησκευτική εκπαίδευση και Αγωγή» ξεκινάει στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έρχεται να συμβάλει και να φωτίσει τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης όπως αυτές γίνονται πράξεις στην σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα στον διεθνή και τον ευρωπαϊκό χώρο. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό γιατί έρχεται να διδάξει όλες τις νέες και σύγχρονες μεθόδους σχετικά με την θρησκευτική αγωγή. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε μερικά από τα μαθήματα που θα διδαχθούν στα τρία εξάμηνα του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος και είναι: Θεωρία και πράξη της Θρησκευτικής Αγωγής, η Γλώσσα του Κινηματογράφου στη Θρησκευτική Αγωγή, Μουσειοδιδακτική και Θρησκευτική Αγωγή, Βίβλος και Λογοτεχνία: Παιδαγωγικές Εφαρμογές, Εκπαιδευτική Καινοτομία και Θρησκευτική Αγωγή, Τεχνολογίες Διδασκαλίας και Μάθησης, οι Χρήσεις της Φωτογραφικής Εικόνας σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα, Θέατρο και Παραστατικές Τέχνες στη Θρησκευτική Εκπαίδευση. Από τα μαθήματα καταλαβαίνει κανείς την σπουδαιότητα του μεταπτυχιακού προγράμματος αλλά και από την ποιότητα των ακαδημαϊκών και των συνεργατών  που θα τα διδάξουν.

 

Το πρόγραμμα χορηγεί Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια και οι φοιτητές του εξασφαλίζουν δωρεάν συμμετοχή σε θερινό σχολείο και στις επιμορφώσεις που διοργανώνονται από το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εφαρμογών, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού της Θρησκευτικής Αγωγής του ΕΚΠΑ. Τα μαθήματα του Προγράμματος γίνονται εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης, σύμφωνα με το ποσοστό που ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι μέχρι 31 Οκτωβρίου 2022.

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών γίνεται μια σημαντική και συστηματική δουλειά για την διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών με σοβαρότητα και εξωστρέφεια. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τα μεταπτυχιακά εκπαιδευτικά προγράμματα και εκείνο που αφορά την σημερινή μας δημοσιεύσει.     

 Ένα μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πρέπει να έχει μεγάλη συμμετοχή γιατί το αξίζει!

 Για περισσότερες Πληροφορίες: https://reledu.soctheol.uoa.gr/, https://eprotocol.uoa.gr/

Κώστας Ζουρδός

 

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου