Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011

Για να σωθεί η Ελλάδα...<< Για να σωθεί η Ελλάδα
    στους καιρούς τους ύστατους
    θέλει έναν Καιάδα
    γκρεμοτσακίστε τους >>


    Ν.Γκάτσος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου