Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Οἱ νέοι καί τά ἰδανικά

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου Τά παιδιά πεινᾶνε. Ἄν δέν βροῦν φαγητό στό σπίτι, θά πᾶνε στά σκουπίδια.
Ὑπάρχουν καί χειρότερα. Ἐάν ἐπί χρόνια δέν βρίσκουν φαγητό, τότε ἡ τροφή τῶν σκουπιδιῶν θά καταντήσει γι’ αὐτούς ἀπόλαυση.
Ἦλθε μία τραγουδίστρια στήν Ἑλλάδα καί ξεσηκώθηκαν οἱ πάντες, παραλήρημα στούς νέους! Τραγουδίστρια ὁ τρόπος τοῦ λέγειν. Ἄν εἶναι δυνατόν, ἀντί μέ τό στομα νά τραγουδᾶς μέ τό προκλητικό γυμνό σου σῶμα! Γι’ αὐτό καί δέν ὑπάρχει στίς μέρες μας τραγουδίστρια ἄσχημη καί ντυμένη!
Τραγικές διαπιστώσεις:
1η Οἱ νέοι εἶναι φύσει ἀδύνατον νά ζήσουν χωρίς ἰδανικά.
2η Ἐάν δέν τούς τά προβάλουμε, θά τά ἀναζητήσουν σέ λανθασμένο τόπο.
3η Δέν εἶναι τόσο ἐπιπόλαιοι, ὥστε νά ἐμπνέονται ἀπό ἀνοησίες. Εἶναι ἡ τραγική ἀσυνείδητη ἀπάντησή τους στήν κοινωνία πού τούς κληροδοτήσαμε.
4η Ἐμεῖς δέν εἴμαστε δά καί τελειωμένοι! Δέν πεθάναμε ἀκόμη. Γιατί λοιπόν μοιρολατροῦμε; Γιατί καθόμαστε σάν μούμιες;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου